Cargors biedt een online en mobiel platform om verladers te verbinden met vervoerders voor het vervoer van wegvracht. Verladers kunnen een offerteaanvraag (RFQ) indienen voor het vervoer van vracht. Vervoerders kunnen op dergelijke aanvragen een offerte indienen en wanneer deze door de verladers worden geaccepteerd, kunnen zij chauffeurs aanwijzen om aan deze aanvragen te voldoen. Daarnaast kunnen verladers, vervoerders en chauffeurs deze aanvragen traceren. Cargors treedt daarbij niet op als bemiddelaar tussen verladers en vervoerders, aangezien beide partijen direct kunnen handelen zonder dat er sprake is van prijsmanipulatie.

 

Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de informatie die Cargors (“Cargors”, “wij”, “ons” of “onze”) verzamelt over u als gebruiker (“u” of “gebruiker”) wanneer u de toepassing, website, inhoud en service opent of gebruikt, of wanneer u belt, sms’t of e-mailt (de “Diensten”). Cargors zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Cargors onderhoudt administratieve, technische en fysieke beveiligingen om te helpen bij het beschermen van de informatie die we van u verzamelen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Geen enkele elektronische overdracht van informatie kan echter volledig veilig zijn en Cargors garandeert niet dat de getroffen veiligheidsmaatregelen alle mogelijke veiligheidsinbreuken zullen voorkomen.

 

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door de datum onderaan de pagina te herzien en in sommige gevallen kunnen we u een bijkomende kennisgeving bezorgen (zoals het toevoegen van een verklaring op onze homepage of het sturen van een kennisgeving). We raden u aan om het Privacybeleid door te nemen wanneer u toegang krijgt tot de Diensten of wanneer u op een andere manier met ons communiceert om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de keuzes die voor u beschikbaar zijn. 

 

Verzameling van informatie

 

Informatie die u ons verstrekt

Wij verzamelen de informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie wanneer u een formulier invult, vraagt om vervoerder of verlader te worden, inlogt op uw Cargors account, een offerteaanvraag indient, een offerte accepteert, klantenondersteuning vraagt of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie kan bestaan uit naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie, verzekeringsinformatie, servicekwalificaties en beoordelingen, en alle andere informatie die u wenst te verstrekken.

 

Informatie die we verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, verzamelen wij aanvullende informatie over de transportverzoeken en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, waaronder het volgende:

 

Verladers: Als u een verlader bent en een transportverzoek indient, verzamelen wij bepaalde gegevens met betrekking tot uw verzoek, waaronder de datum en het tijdstip van uw verzoek, de herkomst- en bestemmingsadressen, de beschrijving van de vervoerde lading, het tarief en andere informatie over de zending.

 

Vervoerders: Als u een vervoerder bent, verzamelen we informatie over uw offertes op transportverzoeken, evenals informatie over uw acceptatie en uitvoering van eventuele transportverzoeken, inclusief voertuig- en chauffeursinformatie.

 

Chauffeurs: Als u een chauffeur bent die lading vervoert namens een vervoerder, kunnen we informatie over uw reis verzamelen om aan een transportverzoek te voldoen. We verzamelen ook informatie over uw locatie en over de bestanden die u uploadt zoals hieronder beschreven.

 

Locatiegegevens

Het leveren van diensten aan onze gebruikers vereist het verzamelen van nauwkeurige locatie-informatie. Wanneer u onze mobiele applicaties downloadt en gebruikt, vragen wij u om toestemming om uw exacte locatie te benaderen. Als u onze mobiele applicaties toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw locatie via het autorisatiesysteem dat door uw mobiele besturingssysteem wordt gebruikt, zullen wij de exacte locatie van uw apparaat verzamelen. We gebruiken deze informatie om zendingen te volgen, en ook om uw typische rijpatronen te begrijpen om vervoerders meer inzicht te bieden. Wij kunnen ook informatie over uw locatie ontvangen van derden, zoals de verladers en vervoerders die betrokken zijn bij het voldoen aan een eventuele transportverzoek.

 

Foto ‘s

Onze diensten kunnen u vragen om bepaalde documenten met betrekking tot de uitvoering van een transportverzoek te fotograferen en te uploaden naar de diensten, zoals afleveringsbewijzen. U kunt ook foto’s uploaden van de lading die u draagt. Om dit te doen, zullen onze mobiele applicaties toegang vragen tot de camera op uw toestel via het autorisatiesysteem dat door uw mobiele besturingssysteem wordt gebruikt.

 

Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de diensten gebruikt

Wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze Diensten, verzamelen we automatisch informatie over u, inclusief:

 

Loggegevens:  we verzamelen loggegevens over uw gebruik van de Diensten, inclusief het type browser of app-versie dat u gebruikt, toegangstijden, bekeken pagina’s en uw IP-adres.

 

Apparaat gegevens: We verzamelen informatie over de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief het hardware model, het besturingssysteem en de versie.

 

Informatie die wordt verzameld door cookies en andere tracking-technologieën: We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen, zoals cookies en web beacons. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw apparaat en die ons helpen onze diensten en uw ervaring te verbeteren, te zien welke gebieden en functies van onze diensten populair zijn en het aantal bezoeken te tellen. Web beacons zijn elektronische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt in onze Services of e-mails en helpen bij het leveren van cookies, het tellen van bezoeken en het begrijpen van het gebruik en de effectiviteit van de campagne.

 

Gebruik van informatie

 

Informatie die we verzamelen van andere bronnen

We kunnen ook informatie uit andere bronnen verkrijgen en die combineren met informatie die we rechtstreeks verzamelen. Deze derden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, controlediensten (bijvoorbeeld om uw verzekerings status te bevestigen), kredietbureaus en openbaar beschikbare bronnen.

 

We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze diensten aan te bieden en te verbeteren, onder andere om verladers te verbinden met vervoerders, het transport van de lading te vergemakkelijken, betalingen te verwerken en de levering te bevestigen. Wij gebruiken uw telefoonnummer om u te bellen en u SMS-berichten te sturen over potentiële en actuele zendingen. We kunnen informatie over u ook voor andere doeleinden gebruiken, onder andere om:

 

 • Sturen van technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteuning, en administratieve berichten;
 • Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice bieden;
 • Communiceren met u over producten, diensten, aanbiedingen, kansen, promoties, beloningen en evenementen die door Cargors en anderen worden aangeboden, en nieuws en informatie verstrekken waarvan wij denken dat die voor u interessant zal zijn;
 • Bewaken en analyseren van trends, gebruik en activiteiten in verband met onze diensten;
 • Het opsporen, onderzoeken en voorkomen van frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten en het beschermen van de rechten en eigendommen van Cargors en anderen;
 • Personaliseren en verbeteren van de Diensten en het aanbieden van advertenties, inhoud of functies die overeenkomen met gebruikersprofielen of interesses;
 • Koppelen of combineren met informatie die we van anderen krijgen om u te helpen uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn; en
 • het uitvoeren van elk ander doel uit dat aan u is beschreven op het moment dat de informatie werd verzameld.

 

Het delen van informatie

We delen informatie die we over u verzamelen zoals beschreven in dit Privacybeleid of op het moment van verzamelen of delen, inclusief het delen met andere gebruikers van onze Diensten en diverse derden zoals hieronder beschreven.

 

Delen met andere gebruikers van de Diensten

Afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt, kunnen we informatie over u delen met andere gebruikers van de Diensten. Als u bijvoorbeeld een chauffeur bent, delen we uw naam, voertuig gegevens, exacte of geschatte locatie en bepaalde contactgegevens (inclusief telefoonnummer) met de vervoerders die betrokken zijn bij het verzoek tot verzending dat u hebt behandeld. Als u een vervoerder bent, worden uw naam of bedrijfsnaam en uw instructies, adres en contactgegevens gedeeld met de chauffeurs die uw lading zullen vervoeren. Bepaalde documenten en informatie die u bij onze diensten indient in verband met een transportverzoek, zoals feedback, kunnen met andere gebruikers worden gedeeld. Als u een beoordeling van de vervoerder of verlader indient, kan deze informatie worden gedeeld met andere gebruikers van onze diensten.

 

We kunnen ook informatie over u delen met andere derden, zoals:

 

 • Met leveranciers, consultants en andere dienstverleners die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om werkzaamheden voor ons uit te voeren;
 • In antwoord op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking onder of vereist is door de toepasselijke wet, regelgeving of juridische procedure;
 • Als wij van mening zijn dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersovereenkomsten of ons beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van Cargors of anderen te beschermen;
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan door een andere onderneming;
 • Tussen en tussen Cargors en onze huidige en toekomstige ouders, filialen, dochterondernemingen en andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle en eigendom; En
 • Met uw toestemming of op uw aanwijzing.
 • We kunnen ook geaggregeerde of niet-geïdentificeerde informatie delen, die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

 

Reclame- en analysediensten van anderen

We kunnen ook geaggregeerde of niet-geïdentificeerde informatie delen, die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren. We kunnen anderen toestaan om analytische diensten te leveren en namens ons advertenties te plaatsen op het internet en in applicaties. Deze entiteiten kunnen cookies, web beacons, apparaat identificaties en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Diensten en andere websites en toepassingen, inclusief uw IP-adres, webbrowser, mobiele netwerkinformatie, bekeken pagina’s, de tijd die u doorbrengt op pagina’s, of in apps, aangeklikte links en conversie-informatie. Deze informatie kan door Cargors en anderen worden gebruikt om onder andere gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, reclame en inhoud te leveren die gericht is op uw interesses op onze diensten en andere websites, en uw online activiteiten beter te begrijpen. Ga naar www.aboutads.info/choices voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties of om u af te zien van uw surfinformatie die wordt gebruikt voor gedragsadvertenties. Uw apparaat kan ook een functie bevatten (“Limit Ad Tracking” op iOS of “Opt Out of Interest-Based Ads” op Android) waarmee u zich kunt afmelden voor het verzamelen van bepaalde informatie via apps die worden gebruikt voor gedragsgerichte reclamedoeleinden.

 

Beveiliging

Cargors neemt redelijke maatregelen om informatie over u te helpen beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via operations@cargors.com

 

Laatste update: 24/05/2022