Facebook
Twitter
LinkedIn

De huidige capaciteit problemen in de transportsector Nederland is een zorg, ondanks dat de economische vooruitzichten in deze markt rooskleurig zijn. De groei van de transportsector is natuurlijk goed, maar de gevolgen hiervan zijn dat het personeelstekort in de sector alleen nog maar groter wordt. Niet alleen het tekort aan personeel zorgt voor de capaciteit problemen in de transportsector Nederland, maar ook de verduurzaming en de gevolgen van de Brexit.

Om de groei van de transportmarkt vast te houden, moeten deze uitdagingen worden overwonnen, maar hoe? We leggen per uitdaging uit hoe logistieke bedrijven deze uitdagingen kunnen overwinnen, zodat de capaciteitsproblemen ook minder worden.

Inhoudsopgave

Tekort logistiek personeel

Het tekort logistiek personeel is al jaren een grote kopzorg in deze sector. Deze problematiek is niet alleen van toepassing voor de transportsector Nederland, maar ook voor de transportsector België en eigenlijk heel Europa. 

Een toenemend aantal verladers en logistieke dienstverleners heeft te maken met een groot tekort aan chauffeurs, wat de transportmogelijkheden beperkt. De vacatures transportsector zijn moeizaam in te vullen. Dit terwijl de logistieke bedrijven moeten voldoen aan de behoeften van veeleisende klanten.

Bedrijven moeten reageren op de snelle en groeiende markt. Consumenten en klanten willen de goederen snel hebben en ook voor een lage prijs. Dit wordt ook wel het “Amazon-effect” genoemd, waarbij pakketjes sneller en goedkoper worden bezorgd door een uitgekozen locatie van de consument. Hoge eisen, lage marges.

Dit is alleen rendabel als je groot bent en snel kan anticiperen op de markt. Bedrijven die niet over een zo’n grote capaciteit beschikken, komen hierdoor in de problemen en moeten daarvoor een oplossing zoeken. Met een tekort logistiek personeel is dit nog niet zo eenvoudig op te lossen. De oplossing zou kunnen zijn om meer met elkaar samenwerken in de transportsector Nederland.

Waarbij kleinere transport en logistiek bedrijven zich aansluiten bij een netwerk met verbonden vervoerders. Via het grote (Europese) netwerk kunnen verladers en logistieke dienstverleners nauwer met elkaar samenwerken en eenvoudig gegevens uitwisselen met vervoerders. Wanneer zij niet meer over voldoende chauffeurs beschikken, kunnen vervoerders die toegang hebben tot het netwerk bijspringen.

Hiermee worden niet de vacatures in de transportsector Nederland opgevuld, maar er is wel een betere efficiëntie met betrekking tot de inzet van het de chauffeurs.

Verlaging CO2 uitstoot transportsector

Volgens het Klimaatakkoord moet de CO2 uitstoot transportsector drastisch omlaag, met zo’n 49%. Daar moet nog veel aan gebeuren, zoals blijkt uit de laatste cijfers van de CO2 uitstoot transportsector. De transportmarkt telt maar liefst voor 12% mee aan de totale CO2 uitstoot in Nederland, en vrachtwagens zijn goed voor ruim een vijfde hiervan.

Er zijn verschillende manieren om dit probleem aan te pakken. Zoals de ontwikkeling van emissie loze vrachtwagens die elektrisch aangedreven zijn. Het voorkomen van halflege of lege vrachtwagens. Het verlichten van de vrachten door lichtere verpakkingen, zoals het aanbieden van producten in geconcentreerde vorm. Denk maar aan wasmiddelen, wasverzachters en reinigingsmiddelen. Het gebruik van kunststof pallets in plaats van houten pallets, aangezien de kunststof vorm een langere levensduur heeft en 100% gerecycled kan worden.

Een andere maatregel van verlaging van de CO2 uitstoot transportsector Nederland is een efficiënte route indeling, waarbij de beschikbare vrachtwagenchauffeurs beter ingezet worden. Dit lost niet direct het capaciteitsprobleem in de transportsector Nederland op, maar alle kleine beetjes helpen. Door vrachtwagen chauffeurs beter en efficiënter in te zetten kunnen ze meer vrachten verwerken en dus sneller werken. En dat is weer goed voor de transport en logistiek.

Transportcapaciteit delen door inzet van volle vrachtwagens

Te allen tijde met volle vrachtwagens rijden draagt niet alleen bij aan de huidige capaciteit problemen van de transportsector Nederland en Europa, maar helpt ook de groene voetafdruk te verbeteren. Het komt nog regelmatig voor dat halflege of zelfs lege vrachtwagens over de Nederlandse wegen rijden.

In Europa rijdt één op de vier vrachtwagens zonder lading. Vervoerders en verladers moeten beter op elkaar inspelen en nadenken over eenvoudige alternatieven om zo rendabelere en efficiëntere ritten in te plannen.

Een mogelijke oplossing is het uitwisselen van vrachten. Bij transport van gekoelde producten op de heenweg, kan op de terugweg de koeling worden uitgeschakeld, waardoor andere producten vervoerd kunnen worden. Het aantal ritten wordt daarmee gereduceerd waardoor ook de CO2 uitstoot weer afneemt. Bovendien worden de schaarse vrachtwagen chauffeurs ook beter benut, omdat ze zowel de heenrit een volle vracht hebben en ook de terugweg. Dubbele verdiensten voor het logistieke bedrijf.

Om een dergelijke samenwerking mogelijk te maken, is het van belang dat bedrijven inzicht hebben in de volledige keten, aanbod en vraag naar vervoerders en verladers. Leegstand van vrachtwagens die op en neer rijden voorkom je via het platform Cargors waar verladers en vervoerders elkaar kunnen ontmoeten. Vol beladen vrachtwagens reduceren niet alleen de transportkosten, het is efficiënt en bovendien beter voor het milieu en de transportsector Nederland.

Carpoolen van vracht

Een goede oplossing van het tekort aan capaciteit voor de transportsector Nederland is het ‘carpoolen van vracht’. Hiermee is het transport duurzamer en goedkoper, met een hogere leveringsfrequentie. Daarom is een platform zoals Cargors voor het carpoolen van vracht zeer nuttig.

Een deeleconomie klinkt heel makkelijk, maar in de praktijk is het nog niet zover in de uitvoering. Er zijn namelijk nog veel transportbedrijven die klein zijn en bijvoorbeeld maar  2 chauffeurs in dienst hebben. Zij moeten hun krachten bundelen en samenwerken in plaats van elkaar eruit te concurreren. Je kan bijvoorbeeld vanuit een gemeenschappelijk magazijn aan gezamenlijke klanten diverse producten leveren met dezelfde vrachtwagens.

Gevolgen Brexit transportsector

Niemand zal de gevolgen Brexit transportsector zijn ontgaan. De kilometerslange files van vrachtwagens bij de douane, het benzinetekort bij de Britse pompen en de lege schappen in de supermarkten en andere winkels. Het nijpende tekort aan chauffeurs in Groot Brittannië heeft de salarissen naar een spectaculair hoogtepunt gedreven. Logistieke bedrijven bieden al maandsalarissen aan van 6.000 pond, omgerekend is dit een slordige 7.000 euro, voor ervaren chauffeurs. Banen in transportsector zijn volop te vinden, maar de mensen niet.

Niet alleen het tekort logistiek personeel zijn de gevolgen Brexit transportsector, maar ook douanepersoneel is schaars. Als gevolg van de Brexit is de Britse overheid naarstig op zoek naar meer douanepersoneel. Er zijn er duizenden nodig voor het bewaken van de nieuwe douane grenzen met de EU.

Het gevolg is een lange oponthoud bij de douane. Dit komt niet ten goede van de efficiëntie van het vrachtverkeer en de capaciteitsproblemen voor de transportsector Nederland. Als chauffeurs urenlang in de rij staan om de grens over te gaan en terug te keren naar Nederland, gaat er gewoonweg kostbare tijd verloren. Indien je een soortgelijk rit qua kilometers in Europa rijdt, kan je gewoon doorrijden zonder enkel oponthoud. Deze rit is feitelijk gezien veel winstgevender, waarbij de chauffeur efficiënt ingezet wordt.

Hoog aantal vacatures transportsector belicht

Het hoge aantal openstaande vacatures transportsector is het grootste probleem van de huidige capaciteitsproblemen in de Europese transportmarkt. We gaan daarom iets verder in op dit onderwerp. Als we alleen al kijken naar de tekort van vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk, is volgens de Raad Haulage Association (RHA) al een tekort van zo’n 100.000 chauffeurs.

De Britse regering wil 5.000 tijdelijke visa uitgeven voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs aan te trekken om ze uit de brand te helpen. Dit is nog altijd erg laag, maar zelfs dit aantal wordt niet gehaald. Ook de 300 visa die beschikbaar zijn gesteld om tankwagen chauffeurs aan te trekken is ook niet erg in trek. In de VK zijn de logistieke problemen groot.

Niet alleen in de VK is er een tekort aan truckers, maar door heel Europa. In Duitsland zoeken ze 45 tot 65 duizend truckers, in Polen zijn ruim 120 duizend vacatures en het chauffeurstekort Nederland staat op zo’n 10 duizend. Door de snel aantrekkende economie is er vraag naar transport, maar voor de chauffeurs die met pensioen gaan komen maar weinig jonge chauffeurs terug.

Hoe is het chauffeurstekort in de VK ontstaan?

Nadat de Britten uit de Europese Unie stapten keerden tienduizenden chauffeurs terug naar Europa. De Britse overheid wilde dat er minder werknemer uit het buitenland naar de VK komen. Dat is gelukt, met het grote chauffeurstekort tot gevolg. Het chauffeurstekort Europa heeft tot gevolg dat de economische groei stagneert. De problemen met de leveringen speelt wereldwijd waardoor de groei afremt.  

Doordat de VK een onderdeel meer is van de EU mogen migranten niet zomaar in de VK werken. Ze moeten voldoen aan dezelfde eisen als alle andere buitenlanders. De aanvraag van een visa is een hoge drempel voor velen, waardoor zo’n 700.000 migranten voor de Brexit terugkeerden naar hun thuisland of naar de EU.

De VK wilde graag minder migranten, maar de economie is ook afhankelijk van ze. Als je kijkt naar hoeveel procenten migranten in welke sector werken is dat vrij hoog. In de horeca werken 30% migranten, in de transportsector 28%, ICT 24% en 20% in ze zorg. Het chauffeurstekort in de VK is daarom ook nog niet zo snel opgelost.

Verhoging loon transportsector

Een oplossing voor het aantrekken van meer chauffeurs is de verhoging van het loon transportsector. De gemiddelde leeftijd van een trucker in Europa is 50 jaar. Dat wil zeggen dat dit beroep voor jonge mensen niet aantrekkelijk genoeg is. Om de vacatures in de transportsector in te vullen is een betere verloning en secundaire arbeidsomstandigheden vereist.

Denk bijvoorbeeld aan goede voorzieningen tijdens een stop. Als je op een parking moet gaan staan om rust te nemen waar geen sanitaire voorzieningen zijn, is dit niet een reclamebord voor de vervulling van de vacatures van vrachtwagenchauffeur. Vandaag de dag moet alles goedkoper, de lonen moeten omlaag en de werkdruk is hoog, waardoor mensen niet kiezen voor het beroep van vrachtwagen chauffeur.

Oplossing voor problemen in de transportsector Nederland

Wat zijn op korte termijn de oplossingen voor de capaciteit problemen in de transportsector Nederland? Kort samengevat is dat het volgende. Verbeter de arbeidsomstandigheden en verhoog het loon transportsector. Werk meer met elkaar samen door vrachten te carpoolen, zodat er geen lege vrachtwagens meer op de Europese wegen rijden. Dit is ook nog eens beter voor de uitstoot van CO2.

Maak gebruik van een vervoerders en verladers platform, om de lege of half lege vrachtwagens te vullen of voorzie een gezamenlijk magazijn vanwaar uit de gezamenlijke klanten worden bediend. Plan te allen tijde efficiënte routes in en maak de verpakkingen kleiner en lichter.